SÅ HÄR FUNGERAR
DET ATT SPARA I ETC

ETC Sol och ETC Bygg är våra bolag som tar in pengar från allmänhet och förvandlar dem till solceller och klimatsmarta hyreshus. Avkastningen från verksamheterna går tillbaka som ränta till spararna.

Idag är vi fler än 3 000 personer som sparat i något av företagen till en årlig ränta. Tillsammans har vi fått upp över 4 MW solceller och börjat bygga tre hyreshus i trä i Växjö….

Och vi växer.

Det här är ett sätt för dig som har mycket pengar på andra banker och vill att de ska användas till något bättre, samtidigt som det ger en liten avkastning. Ja, du kan självklart också månadsspara!

Vem är sparandet för?

För dig som som inte vill att dina pengar ska ligga på banken där det spekuleras och går till klimatskadliga verksamheter. Sen är det inte så roligt att ditt sparande leder till stora bonusar till direktörerna i banken.

För dig som bryr dig om miljön. Som vill att vi tillsammans gör vad vi kan för att minska utsläppen och som vill att dina barn och barnbarn ska kunna njuta av naturen på samma sätt som du haft möjlighet att göra. Det är inte någon annan som kan lösa klimathotet. Det är vi, genom vad vi gör.

Inte för dig som som vill göra snabba pengar eller maximera din vinst. Stora sparare har inte högre avkastning hos oss. Och inga vinster tas ut av ETC:s ägare.

Byggandet av ETC Byggs två första hyreshus i Västerås pågår för fullt.
Välj sparform

Just nu kan du välja att spara i ETC Sol eller i ETC Bygg – eller i båda två.

  • ETC Sol används pengarna till att sätta upp solpaneler i våra solcellsparker runtom i landet. Den rena elen som panelerna producerar säljs genom vårt elbolag och blir till en fast avkastning per år till spararna.
  • ETC Bygg används pengarna till att bygga fler klimatsmarta hyreshus. Hyresintäkterna räcker både till avskrivningar och för att ge spararna en fast avkastning varje år.
Olika typer av sparanden

Vi har flera olika sparanden som du kan välja mellan. Du kan välja att spara obundet som du kan avsluta när du vill med sex månaders uppsägningstid. Antingen med en engångsinsättning eller månadsvis.

Engångsbelopp

Du överför hur mycket du vill och när du vill från bankkonto. Du får årlig ränta på sparandet (5,5% för 2024) och har 6 månaders uppsägningstid i ETC Sol och 6 månaders uppsägningstid i ETC Bygg.

Månadsspara

Du månadssparar minst 100 kronor i månaden via autogiro. Du får ränta på ditt samlade sparande och har 6 månaders uppsägningstid i ETC Sol och 6 månaders uppsägningstid i ETC Bygg.

Säkerhet

Många frågar hur säkerheten ser ut för de pengar de sparar i ETC. Vårt svar har varit … solcellerna och husen. Dina pengar går direkt till nya solceller och arbetet med att sätta upp dem och till nya fastigheter.

Solceller ger avkastning även om finansmarknaden skakar. De gör ju el – år efter år. Hela tiden ger de en avkastning som betalas ut till dem som är med och finansierar varje år. 

Även att spara i hyreshus är historiskt en ovanligt trygg sparform. Våra hyreshus är fullt uthyrda, hyrorna kommer betala både avskrivningar och ger en avkastning till sparare varje år. Ett hyreshus står ju sen på plats i minst 50 år, men vi bygger faktiskt för 100 år.

Ditt sparande är i form av B-aktier. Det betyder att du äger en del av företaget, när du vill återta dina insatta pengar så småningom så återköper vi dina andelar. Det vi gör är att återköpa din säkerhet för sparandet till samma pris som du satte in. En B-aktie är värd 5 000 kronor. Sparar du i ETC hyreshus så är en B-aktie värd 10 000 kronor.

Sparande i våra B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Säkerheten är våra solceller och våra hyreshus. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

Läs mer om säkerheten här

Här ser ni vår solskola i ETC Solpark. I den har vi föreläsningar, konserter, kurser och mycket mer. Självklart är taket täckt med solceller.
Hans Eek håller föredrag om att bygga hyreshus i trä i vår solskola. I dagsläget bygger vi hyreshus i Västerås och Växjö och planer finns att bygga på fler platser i landet.