SÄKERT SPARANDE

ETC Sol och ETC Bygg är våra bolag som tar in pengar från allmänhet och förvandlar dem till solceller och klimatsmarta hyreshus. Avkastningen från verksamheterna går tillbaka som ränta till spararna.

Finansiell säkerhet

Många frågar hur säkerheten ser ut för de pengar de sparar i ETC. Vårt svar har varit … solcellerna och husen. Dina pengar går direkt till nya solceller och arbetet med att sätta upp dem och till nya fastigheter.

Solceller ger avkastning även om finansmarknaden skakar. De gör ju el – år efter år. Hela tiden ger de en avkastning så vi kan betala 2% till dem som är med och finansierar varje år. 

Även att spara i hyreshus är historiskt en ovanligt trygg sparform. Våra hyreshus är fullt uthyrda, hyrorna kommer betala både avskrivningar och ger en avkastning till sparare varje år. Ett hyreshus står ju sen på plats i minst 50 år, men vi bygger faktiskt för 100 år.

Ditt sparande är i form av B-aktier. Det betyder att du äger en del av företaget, när du vill återta dina insatta pengar så småningom så återköper vi dina andelar. Det vi gör är att återköpa din säkerhet för sparandet till samma pris som du satte in. En B-aktie är värd 5 000 kronor. Sparar du i ETC hyreshus så är en B-aktie värd 10 000 kronor.

Sparande i våra B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Säkerheten är våra solceller och våra hyreshus. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

Teknisk säkerhet

Vårt system som hanterar alla sparares konton och transaktioner är fristående, oberoende och byggt med säkerhet i fokus:

  1. För ansökan och inloggning används i första hand bank-id.
  2. Även inloggning med personnummer och säkert lösenord accepteras.
  3. Systemet är byggt på ett säkert ramverk för webbapplikationer.
  4. Regelbundna säkerhetsuppdateringar görs av bakomliggande system.
  5. Backuper görs varje timme, som krypteras och sparas i separata datacenter.
  6. Utöver digital backup arkiveras ansökningar och register på papper i vårt arkiv.
  7. Administratörer har begränsad åtkomst till delar av systemet beroende på säkerhetsnivå.