Allmänna villkor för lån och sparande i ETC Sol AB

Mellan ETC Sol och långivare gäller följande villkor.

Senast uppdaterad 4 oktober 2022.

ETC Sol AB tar emot lån för att direkt investera i solceller i Elproduktion i Katrineholm AB (556595-7171) olika anläggningar runt Sverige. Investeringarna ägs av ETC Sol AB och långivaren äger B-aktier i parkerna/solcellsanläggningarna motsvarande den summa som lånats ut. Varje B-aktie är på 5.000 kr vilket år 2020 motsvarar ca 2000W nya solceller.

ETC Sol AB:s investeringar är långsiktiga, varje solcellspark har en beräknad återbetalningstid på 20 år. Långivare och andelsägare är därmed medvetna om att lånen är långsiktiga och att ETC Sol AB inte tar emot kortsiktiga lån för att hantera tillfälliga behov av placering från långivaren. Varje andel har dock en uppsägningstid på 6 månader i det fall att ändrade ekonomiska omständigheter gör att långivaren behöver ha åter de sparade pengarna snabbt. B-aktierna köps då upp av nya sparare till samma pris.

B-aktier i ETC Sol AB får inte säljas vidare annat än via ETC Sol AB. Däremot kan B-aktier skänkas till andra, efterskänkas eller överlåtas till andra som då övertar B-aktierna och rätten att återta de sparade medlen. Dock måste alla ändringar av B-aktiers ägande ske via ETC Sol AB. Vid stor samlad omsättning av B-aktier äger ETC Sol AB rätt att begränsa återbetalningen till det inflöde av sparande som sker. Varje B-aktie har en avkastning per år. Avkastningen redovisas varje helår av styrelsen med ett förslag till bolagsstämman. Avkastningen regleras utifrån verksamhetens förändring och lönsamhet. Målet är att ge trygg och långsiktig avkastning till alla sparare.

ETC Sol drar inte preliminärskatt på räntan som utbetalas, det regleras i slutskatteberäkningen.

B-aktier i ETC Sol AB ger rätt till gratis inträde på Elproduktion i Katrineholm AB:s offentliga möten, guidade vandringar i våra solcellsparker och liknande arrangemang. Varje B-aktie ger rätt till två personers medverkan gratis på dessa arrangemang. B-aktier i ETC Sol AB ger ägaren rätt till 10 procent rabatt på egna solcellsanläggningar, köpta via Elproduktion i Katrineholm AB.

Varje år anger ETC Sol AB den besparing av växthusgaser som solcellerna skapar. Varje B-aktie kan därmed användas som personlig klimatkompensation. Vid framtida avveckling av en anläggning återköps alla B-aktier samtidigt som andra skulder (banker och andra långivare) regleras enligt den prioriteringsordning som anges av lag och kontrakt. Både ETC Sol AB och långivare/sparare är gemensamt medvetna om att ETC Sol AB:s investering inte ska drivas för maximering av vinst, utan ska drivas för maximering av klimatinsatsen som skapas genom att vi med solceller installerade i elnätet skapar mer ren elenergi. ETC Sol AB ska investera i solceller i första hand i Sverige, i andra hand globalt och då i huvudsak i fattiga länder där eldistributionen till fattiga byar är låg och där solcellerna kan ge direkt nytta både ekonomiskt och klimatpolitiskt.

Vi kan komma att göra ändringar i vår allmänna villkor. Den senaste versionen av våra villkor finns alltid här på webbplatsen.